Doradztwo podatkoweDORADZTWO PODATKOWE

Doradca podatkowy udziela podatnikom porad, opinii i wyjaśnień zgodnie z normami podatkowymi zawartymi w ustawach podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej. Wykonuje swoje czynności zawodowe wg najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny z zachowaniem należytej staranności.

W ramach usług doradztwa podatkowego:

  • Reprezentujemy podatnika przed Organami Skarbowymi oraz Sądami Administracyjnymi,

  • Wyjaśniamy i interpretujemy zawiłość prawa podatkowego,

  • Reprezentujemy podatników w sprawach incydentalnych, udzielamy jednorazowych konsultacji, porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych wskazanego zleceniodawcy przy uwzględnieniu stanu rzeczywistego bieżącego,

  • Powyższych opinii i porad udzielamy również w stosunku do zdarzeń przyszłych określając obowiązki podatkowe i celne wynikające z tych zdarzeń.

Kontakt

Dane adresowe


Henryk Gurbiel Spółka Doradztwa Podatkowego Spółka z o.o.
ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila 17/JU6
31-209 Kraków
tel. 12 374-58-00
NIP: 9452234563
kontakt@kancelaria-gurbiel.pl

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.

* - Pole wymagane.