Księgi podatkoweProwadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem ewidencji jej wyników oraz udostępnianiem informacji płynących z tej działalności organom skarbowym i innym odbiorcom zewnętrznym. Dla małych przedsiębiorstw w systemie księgowym prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz w razie potrzeby ewidencję ryczałtową i kartę podatkową.

 

W ramach usług księgowych na podstawie rzetelnie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej dokonujemy:

  • Obliczeń zaliczek podatku PIT, obliczeń zobowiązania podatku VAT, Sporządzamy deklaracje VAT, VAT-UE, VAT- 27,

  • Sporządzamy raporty JPK,

  • W ramach podpisanych umów o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla właścicieli sporządzamy roczne zeznania podatkowe,

  • Na wniosek podatnika wykonujemy wydruk uproszczonego bilansu oraz zestawień i obliczeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za dowolny okres obliczeniowy,

  • Dokonujemy uproszczonych wydruków z ewidencji ryczałtowej,

  • Prowadzimy księgi inwentarzowe dla środków trwałych będących majątkiem firmy oraz ewidencję wyposażenia – nisko cennych składników majątku,

  • Służymy radą przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Kontakt

Dane adresowe


Henryk Gurbiel Spółka Doradztwa Podatkowego Spółka z o.o.
ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila 17/JU6
31-209 Kraków
tel. 12 374-58-00
NIP: 9452234563
kontakt@kancelaria-gurbiel.pl

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.

* - Pole wymagane.