Kadry, płace, ZUSSpółka Doradztwa Podatkowego prowadzi obsługę kadrowo-płacową, przygotowuje deklaracje rozliczeniowe PIT i ZUS wpierając jednocześnie klienta w procesie optymalizacji kosztów zatrudnienia.

W skład naszej oferty dotyczącej obsługi kadrowo płacowej wchodzą:

 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS,
 • rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych,
 • kompletowanie dokumentów do ustalenia kapitału początkowego w celu przekazania do ZUS,
 • obsługę organów kontroli zewnętrznej (ZUS, PIP),
 • przygotowanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych np. do GUS,
 • obsługa płac obcokrajowców,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy,
 • wydawanie zaświadczeń między innymi o okresach zatrudnienia, zaświadczeń o wynagrodzeniu, świadectw pracy,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowanie i wysłanie deklaracji,
 • przekazywanie informacji do uprawnionych instytucji m.in. komorników i banków.

Kontakt

Dane adresowe


Henryk Gurbiel Spółka Doradztwa Podatkowego Spółka z o.o.
ul. Gen. A. Fieldorfa-Nila 17/JU6
31-209 Kraków
tel. 12 374-58-00
NIP: 9452234563
kontakt@kancelaria-gurbiel.pl

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.

* - Pole wymagane.